Styrking av cybersikkerhet i hele EU

NIS2-direktivet, offisielt kjent som Direktiv (EU) 2022/2555, markerer en betydelig milepæl i EUs pågående innsats for å styrke cybersikkerhet. Vedtatt 14. desember 2022, står det som en etterfølger av NIS1-direktivet (EU) 2016/1148, og tar for seg begrensningene som ble avslørt under implementeringen av forgjengeren. Direktivet er en del av et bredere EU-initiativ, inkludert Critical Entities Resilience (CER)-direktivet (EU) 2022/2557. Dens primære mål er å øke motstandskraften til både private og offentlige enheter som opererer i viktige sektorer over hele EU, minimere fragmenteringen av det indre markedet og fremme en kollektiv bevissthet om og kapasitet til motstandskraft i møte med utviklende digitale trusler.

Så da håper vi at om noen spør deg, hva er NIS2, så vil du finne svaret på det her!

Utvidelse av omfang og strenge tiltak: Nøkkelhøydepunkter for NIS2

NIS2-direktivet introduserer en mer enhetlig og ekspansiv tilnærming til å bestemme hvilke enheter som faller inn under dets virkeområde. I motsetning til NIS1 gir den klare kriterier for å klassifisere aktører som tilbydere av essensielle og viktige tjenester, og spenner over 18 definerte sektorer. Denne utvidelsen inkluderer områder som avfallshåndtering, kjemisk produksjon og forskning, og utvider direktivets rekkevidde. NIS2 styrker ikke bare sikkerhetskravene som pålegges disse enhetene, men etablerer også et strengere rammeverk for risikovurdering, hendelsesrapportering og regulatorisk tilsyn. Direktivet kategoriserer tilbydere i «essensielle» og «viktige» grupper, og utsetter dem for ulike tilsynsregimer.

I tillegg til å pålegge strengere sikkerhetstiltak, adresserer NIS2 manglene til forgjengeren ved å innføre mer presise rapporteringskrav og forsterke mekanismene for håndtering av cybersikkerhetshendelser. Direktivet etablerer også et koordinert rammeverk for offentlig offentliggjøring av sårbarheter som oppdages i EU. Videre forbedrer det samarbeidet på EU-nivå, med vekt på felles risikovurderinger og krisehåndtering som svar på cybertrusler. Mens medlemslandene forbereder seg på å implementere disse tiltakene, er NIS2 klar til å omforme landskapet for styring av nettsikkerhet i EU.