Fremtiden for elektrisk mobilitet: Hvordan Type 2 ladekabler revolusjonerer ladeinfrastrukturen

Adopsjonen av elektriske kjøretøy (EV) akselererer raskt over hele verden. Ettersom flere forbrukere kjøper EV-er, må ladestrukturen utvides for å møte etterspørselen. De fleste offentlige EV-ladestasjoner bruker standardiserte kabler og kontakter for å lade kjøretøyene. En av de mest vanlige typene ladekabler type 2-kabel.

Type 2-kabler benytter IEC 62196-standarden for AC-lading opp til 43 kW. De har et enkelt kontakt design som fungerer for både enfase- og trefases strømforsyninger. Den viktigste fordelen med Type 2-kabler er økt strømlevering sammenlignet med eldre standarder. De muliggjør også fleksibel lading fra forskjellige elektriske kilder. Ettersom EV-er fortsetter å oppnå lengre rekkevidder, vil Type 2-kabler spille en avgjørende rolle i utbyggingen av hurtigladenettverk.

Fordeler med Type 2-kabler

Type 2-kabler, også kjent som Mennekes-kontakter, tilbyr flere nøkkelfordeler sammenlignet med andre typer EV-ladekontakter som gjør dem godt egnet for veksten av elektrisk mobilitet.

Høyere strømlevering – Type 2-kabler støtter lading opp til 22 kW på AC-strøm, sammenlignet med rundt 7 kW for tregere Type 1-kabler som ofte brukes i Nord-Amerika. Dette muliggjør mye raskere ladetider ved bruk av AC hjemme- eller offentlige ladere. En Type 2-kabel kan fullstendig lade opp et EV-batteri over natten, mens Type 1 ville ta 3-4 ganger lengre tid.

Mer allsidige – Type 2-kontakter er kompatible med enfaselading på 16A så vel som trefaselading på 22 kW. Denne fleksibiliteten gjør at en enkelt kontaktype kan støtte et bredt spekter av lade applikasjoner, fra sakte overnattings hjemmelading til raskere offentlig AC-lading.

Standardisert i Europa – Type 2 har blitt standard AC-ladekontakten på det europeiske markedet og er pålagt for de fleste nye offentlige AC-ladestasjoner og EV-er. Å ha en felles standard unngår forvirring mellom forskjellige kontaktyper og sikrer kompatibilitet på tvers av regionens voksende ladeinfrastruktur.

Økt strømlevering

Type 2-kabler støtter opp til 43 kW AC-lading, noe som muliggjør mye raskere ladefart sammenlignet med tregere AC-ladestandarder. Denne økte strøm leveringen er avgjørende for å redusere ladetider. Mens gamle ladere kan kreve 8+ timer for å fullstendig lade et elektrisk kjøretøy, kan en høyeffekts 43 kW-tilkobling over en Type 2-kabel, lade et EV-batteri fra 0 til 80 % på rundt 30 minutter. Raskere lading åpner opp elektriske kjøretøy for nye bruksområder der utvidede ladetider er upraktiske, som kommersielle flåter, taxier og mer. Den høye strømleveringen av Type 2-kabler er en nøkkelfaktor som muliggjør neste generasjon av ultrarask elektrisk kjøretøy lading.

Støtte for trefaselading

Type 2-kabler er designet for å håndtere trefase AC-strøm, som tillater mye høyere strømlevering sammenlignet med enfase AC. Med en trefase elektrisk forsyning distribueres AC-strømmen over tre spenningsfaser forskjøvet med 120 grader. Dette muliggjør en konstant levering av strøm over hele AC-syklusen.

Den viktigste fordelen med tre fase kraft er evnen til å levere mer strøm sammenlignet med enfase for samme spenning. For eksempel kan en 400V trefase forsyning levere opp til 43kW, mens en 230V enfase forsyning er begrenset til rundt 7kW. Dette gjør trefase ideelt for å levere den høye strømmen som kreves for rask EV-lading.

Ved å utnytte alle 3 fasene, kan Type 2-kabler og -kontakter levere strøm opp til 63A for AC-lading. Dette lar støttede EV-er lade med kraftnivåer opp til 43kW. Sammenlignet med enfase som maksimalt når 22kW, kan trefaselading kutte vanlige ladetider i halvparten eller mindre. Ettersom EV-er fortsetter å øke i rekkevidde og batterikapasitet, vil rask trefaselading være avgjørende for å muliggjøre praktiske ladetider.

Kompatibilitet og Standardisering

Type 2-kontakten har blitt standarden for AC-lading i Europa, noe som gir forbedret kompatibilitet og bekvemmelighet på tvers av lade nettverk. I motsetning til tidligere kontakter som Type 1 eller den japanske stilen Type G, kan Type 2 levere opptil 22 kW kraft, noe som gjør den egnet for både tregere offentlig AC-lading og raskere hjemme- eller arbeidsplasslading.

Den utbredte adopsjonen av Type 2 har forenklet ladeopplevelsen for EV-førere. De trenger ikke å bekymre seg for å bære rundt flere kabler eller finne en kompatibel stasjon. Type 2-pluggen og inntaket har blitt allestedsnærværende i Europa; det finnes på nye EV-er som Volkswagen ID.3 og ID.4, og installert ved de fleste offentlige ladepunkter. Denne interoperabiliteten er en nøkkelfordel.

Standardisering på Type 2 har også gjort ting enklere for operatører av lade nettverk. De kan distribuere én kontaktype ved alle sine stasjoner, uten å trenge å støtte arvede kabler eller regionale varianter. EU har sterkt oppfordret til adopsjon av Type 2 over proprietære kontakter av denne grunnen. Selv om andre plugger som CHAdeMO eller Tesla-kontakten forblir, er Type 2 den felles standarden for AC-lading.

Samlet sett har Type 2 brakt sårt tiltrengt harmonisering til Europas ladenettverk. Det lar sjåfører lade sømløst og ladepunktsoperatører fokusere på å vokse infrastrukturen. Type 2-kontakten har vært essensiell for å forbedre kompatibiliteten ettersom EV-er blir mainstream.