Er det mulig å starte nytt firma basert på produksjon i Norge?

Norge er kanskje ikke det landet som man først forbinder med produksjonsindustri, etter at mange bransjer har flyttet hele eller deler av produksjonen til helt andre land – med lavere lønnsnivå og kostnadsbase. Samtidig skjer det hele tiden endringer i rammebetingelsene, og i 2023 er det kanskje ikke umulig å starte opp en virksomhet basert på produksjon i Norge?

Automatisering legger til rette for norsk produksjon

Den brede trenden mot alt mer automatisering er i utgangspunktet fordelaktig for norske bedrifter, i og med at automatisert produksjon ikke er like avhengig av lønnsnivået. Det er helt enkelt lettere for et norsk selskap å konkurrere i bransjer der graden av automatisering er høy.

Ved bruk av maskiner som er svært automatiserte, til alt fra kapping til sveising og rundsliping, er det enklere å tilby riktig produkt til riktig pris. Det betyr selvfølgelig ikke at lønnskostnader er helt uviktige, men i stort er kostnaden ved å drifte en CAM-basert maskin relativt lik i ulike land.

Lokal produksjon som et konkurransefortrinn

Så lenge som den globale logistikken fungerer knirkefritt, er det likegyldig hvorvidt leverandøren befinner seg én eller 5000 km unna. Den siste tidens logistikkutfordringer har imidlertid ført til at mange bedrifter har fått opp øynene for at disse systemene kan være sårbare, og at det kan lønne seg å ha tilgang til kritiske komponenter og deler fra en lokal leverandør.

Når prisforskjellen mellom norske og utenlandske deler og komponenter reduseres, fremstår bruk av en lokal leverandør som en relativt rimelig «forsikring» – særlig når det gjelder deler som er helt avgjørende for enten en annen produksjonsprosess eller drift av et anlegg.

Samlet betyr dette også at firmaer basert på produksjon sannsynligvis har relativt gode rammebetingelser i Norge per 2023, særlig sammenlignet med hvordan bildet så ut for bare noen år siden. Forhåpentligvis vil di se mange nystartede norske selskaper innenfor denne sektoren fremover.