Snitt kalkulator universitet

UiO FS Snittkalkulator – For ansatte – Universitetet i Oslo

Kalkulatorens funksjon: 1. Regne ut gjennomsnitt i tallrommet 5-1 (A-E) for bokstavkarakterer. Bruksanvisning: * Tast inn bokstaver fra A-E ( …

Snittkalkulator – For Norske høyskoler & universiteter

Snittkalkulator regner enkelt ut snittet ditt. Nettsiden er lagd for Norske høyskoler og univsersiteter!

Snittkalkulator – Høgskolen i Molde

11. okt. 2018 — Kalkulatorens funksjon: Kalkulatoren hjelper deg å regne ut karaktersnitt. Kalkulatoren regner bokstavkarakterer om til tallkarakterer.

Karakterkalkulatoren – Utdanning.no

Karakterkalkulatoren | utdanning.no

Vil du studere på universitet eller høgskole? Bruk Karakterkalkulatoren til å regne ut poengene … Vet du allerede snittet ditt? Gå rett til Studievelger.

Se hvilke studier du kan komme inn på med dine fag og karakterer.

Poengkalkulator – Høgskolen i Østfold

28. jan. 2021 — Kalkulatoren regner bokstavkarakterer om til tallkarakterer. Eksempelvis kan den brukes for å se om du når minimum karaktersnitt for studiet …

FS – Beregne snittkarakter – Kunnskapsbasen – NTNU

Her finner du en beskrivelse av hvordan du beregner snittkarakter tilknyttet vitnemålet og Diploma Supplement (DS) gjennom FS. Snittkarakteren vil vises på …

Her finner du en beskrivelse av hvordan du beregner snittkarakter tilknyttet vitnemålet og Diploma Supplement (DS) gjennom FS. Snittkarakteren vil vises på vitnemålets forside, og DS pkt. 4.5.==…

Poengberegning og rangeringsregler – Nord universitet

Poengberegning og rangeringsregler

C i snitt beregnes av opptaksgrunnlaget. Snittet bereg​nes av alle emner med bokstavkarakterer med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng.

Rangering der bachelor eller annen 3-årig høyere utdanning er opptaksgrunnlaget.

Omregning av karakterer – OsloMet

Når du søker opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet får du utregnet karakterpoeng på grunnlag av tabellene under.

Karakterkalkulator | Regn ut snittet ditt | Akademiet.no

Karakterkalkulator. Dine karakterer fra vitnemål. Her velger du karakterene du fikk i fagene du har tatt. Du kan legge til og …

Keywords: snitt kalkulator universitet, snitt kalkulator uio, uio snitt kalkulator, universitet snitt kalkulator